Bezplomieniowe odpowietrzanie jako rodzaj zabezpieczenia przeciwwybuchowego

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest urządzeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do wnętrza pomieszczenia. Tym samym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest metodą ochrony aparatów procesowych przed negatywnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w przestrzeni aparatów aż do bezpiecznego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną wartość to następuje otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich otwarciem do otoczenia wprowadzane jest nadmierne ciśnienie, płomień oraz produkt niespalony i spalony.

Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo może być stosowana w zamkniętych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat.

Wyróżnia się kilka różnych rodzajów urządzeń, które mogą być stosowane w zakresie bezpłomieniowego odpowietrzania. Są to w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa oraz jednowarstwowy panel odciążający.

Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa ma za zadanie chronić przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu.

Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest ochrona aparatów przed skutkami wybuchu, która następuje w drodze odciążenia wybuchu. Znajduje on zastosowanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Urządzenie może być z powodzeniem zastosowane również w takich insolacjach, w których występuje niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje zastosowanie w zakresie przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Może być wykorzystany w branży sanitarnej oraz w procesie sterylizacji. Urządzenie może być czyszczone metodą SIP/CIP