Biuro rachunkowe gorfin

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje pomocy w obrębie rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Pomoce te zakłada na sprawę innych podmiotów ekonomicznych oraz firm, a więcej osób fizycznych. Podpisując umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, angażuje się do tworzenia obowiązków powiązanych z przestrzeganiem prawa podatkowego, dobra pracy, a ponadto praw związanych z ubezpieczeniem społecznym.

http://erp.polkas.pl/enova-standard/enova standard | Systemy ERP | POLKAS

Optima Biuro Rachunkowe zostało stworzone, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie innego typu operacje. Moduł Optima jest ściśle połączony z biurem rachunkowym, a wszystkie informacje mogą być modyfikowane i synchronizowane na bieżąco. Ułatwia to księgowemu podjęcie pracy bez dodatkowego logowania się. W współzależności od liczby i charakteru firmy można użyć różne moduły jakie niesie program Optima Biuro Księgowe. I tak np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia bezpośrednią obsługę księgową firm. Pozwala na złożenia z Urzędem Skarbowym, zgodnie z najnowocześniejszymi przepisami. Inny moduł Księga Handlowa pozwoli na wykonywanie ksiąg razem z najnowocześniejsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w szerocy zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie informacji w rodzaj elektroniczny. Kolejny element Środki Trwałe daje szansę biurom rachunkowym prowadzenia dla mężczyznę ewidencji środków trwałych, a dodatkowo wartości prawych i psychicznych. Pozwala ponadto na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry natomiast Płace nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z planem Płatnik. Koryguje listy płac oraz wysyła deklaracje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się razem z najnowszymi przepisami, jakie są ciągle aktualizowane. Program Optima jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem przez biura księgowe i doradców podatkowych. Jest poręczny w klasie stacjonarnej i modelu usługowym dostępnym poprzez internet.