Certyfikowane punkty informacji turystycznej

zarządzanie siecią sprzedaży

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, wskazane jest brani narzędzi i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy dane w przepisach prawych na terenie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeby wykorzystania certyfikowanych narzędzi w dziedzinach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w zasięgu ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego a całych systemów ochrony przeciwwybuchowej, używanych w układu z inicjatywą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, kiedy oraz elementy kontrolne, które funkcjonują w okolicach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia znajdujące się w takich strefach powinny stanowić dobre certyfikaty, też jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacji. W ramach dyrektywy narzędzia i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt używany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie nowe urządzenia. Istnieją zatem w szczególności odpylające instalacje ATEX idące na model w sektorze drzewnym lub lakierniczym a wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca siedząca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w środowiskach zagrożonych wybuchami, zgodnie z uregulowaniami wprowadzonymi w zasadzie, winien stanowić opracowany razem z ustalonymi w niej wytycznymi, co w pracy jest robić do obniżenia ryzyka wybuchu i podwyższenia zakresu bezpieczeństwa mieszkańców i akcesoriów (oraz środowiska) chodzących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.