Controlling 5 elements

Controlling ekonomiczny jest integralną częścią controllingu w jakiejś poważnej firmie. Controlling cieszy się ustalaniem zapotrzebowania na sposoby pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a i płynnością gospodarczą oraz oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozdzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do bliskiego świata przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz popularniejsza pierwsza i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zaobserwować, że z controllingiem mamy do podejmowania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w spółce, - Firma nastawiona istnieje na zarabianie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który tworzy działać, że firma działa efektywniej, - Kierowana jest rachunkowość zarządcza, która zezwala na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wpisanie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza zmiany w jej formy. Zamienia się jej struktura organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a także obieg tekstów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych daje się szczególny nacisk na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie ma miejsca, jeśli przechodzimy do działania z rachunkowością zarządczą.