Czy sprzedaz ktora dokonuje musi byc ewidencjonowana na kasie fiskalnej

Wraz z nadejściem roku 2013 został wprowadzony obowiązek ewidencjonowania sprzedaży z zastosowaniem kas fiskalnych. Zapisy ustawy dotyczą przedsiębiorców świadczących usługi i prowadzących sprzedaż towarów, nie wliczając to rolników. Większość podmiotów gospodarczych (jak np. fryzjer, lekarz czy mechanik) mają obowiązek  zainstalowania oraz korzystania z kas fiskalnych w celu ewidencji sprzedaży.

Na szczęście obowiązek ten nie obowiązuje od razu każdego przedsiębiorcę, który może na przykład nie przekroczyć narzuconego przez ustawodawcę limitu sprzedaży na rzecz osób prywatnych, który w obecnym ustawodawstwie został usztywniony na wysokości 20 tysięcy polskich złotych. Również bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje fakt czy przedsiębiorca dopiero zaczyna działalność gospodarczą, czy też tę działalność prowadzi od 10 lat. Po przekroczeniu ustawowej kwoty przedsiębiorca pod groźbą kar i sankcji zobowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy bądź kas fiskalnych.

Wielu przedsiębiorców i wanna be przedsiębiorców boi się zakupu kasy fiskalnej. Temat ten jest straszny i wg powszechnego mniemania ma na celu inwigilację organów państwa w struktury przedsiębiorstwa od którego między innymi zależy także dochód państwa. Sytuacja natomiast jest wręcz odwrotna, bowiem kasa fiskalna w sposób istotny może przyczynić się do poprawy jakości i zmniejszenia ilości pracy. Przed zakupem swojej pierwszej kasy fiskalnej warto zorientować się odnośnie różnych modeli oraz ich cen (np. wpisując w wyszukiwarkę hasło “kasy fiskalne ceny“), ponieważ w zależności od prowadzonej działalności każdy przedsiębiorca będzie poszukiwał innych funkcji.

Zanim dokonamy zakupu kasy fiskalnej, by była prowadzona ewidencja na kasie fiskalnej należy w pierwszym roku działalności gospodarczej bardzo skrupulatnie prowadzić ewidencję sprzedaży dóbr i usług na rzecz podmiotów prywatnych. Ewidencją taką prowadzi się za pomocą z góry narzuconych wzorów ewidencyjnych, które wytyczają rzeczone limity. Powinniśmy także mieć na względzie, iż zupełnie inne wzory służą do wystawiania faktur na rzecz osób prywatnych a zupełnie inne w przypadkach, gdy sprzedaż nie jest fakturowana. Najważniejszą kwestią jest bowiem, by przychodzące przelewy jednoznacznie wskazywały czego one dotyczą poprzez załączenie numeru faktury lub zamówienia a także skrupulatny opis dokonanej usługi bądź towaru.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl