Deklaracja zgodnosci termin waznosci

Deklaracja zgodności WE jest wtedy pisemne oświadczenie produkowane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), że jego rezultat jest łagodny z zastrzeżeniami Unii Europejskiej. Deklaracja ta, musi dotyczyć samego lub więcej wyrobów, które są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą firmy lub kodu produktu czy mają inny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany odpowiednie do osiągnięcia wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą zostać poddane procedurom oceny zgodności, a dodatkowo jeżeli więc niezbędne (ponieważ pochodzi z osobnych przepisów) produkty te wymagają uzyskać odpowiednie certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest wykonywana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Stanowią obecne oczywiście zwane moduły i nazywa je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji chce od producenta, który potrafi ją wybrać według naszego przekonania z okazji przedstawionych mu w informacji i działających danego towaru. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może układać się tylko z jakiegoś modułu (np. modułu A), i dla bardziej zaawansowanych materiałów są to zdane procedury (np. w sukcesu licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie przebieg i efekty działań są dokumentowane. Producent wprowadza na wyrobach, które potrafią deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwaga połączona z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności wychodzi z tego, iż przewidzianym jest, że produkt dla którego wykonano dokumentację, spełnia wszystkie zasadnicze oczekiwania również stanowi równoznaczny z aktualnymi przepisami. W umów zgodności WE powinny się znaleźć inne informacje według poniższego szablonu (zgodnie z prawem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności materiałów budowlanych oraz systemu oznaczania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Firma i adres producenta - a jeszcze gdyby istnieje obecne wymagane, jednocześnie jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana przebywa na całą odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co stanowi przedmiotem deklaracji - identyfikator wyrobu, który zapewni odtworzenie jego historii, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest dokładne z prawym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Nawiązania do specyfikacji lub odwołania do zasad zharmonizowanych - do których przypisuje się deklaracja 7. W właściwych przypadkach należy zamieścić wiedzę o osobie notyfikowanej, która wykonała interwencję i dała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, chwila i mieszkanie wystawienia, stanowisko, imię i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, wyrób może osiągnąć oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu wspomina o tym, że dokonuje on oczekiwania dyrektyw Unii Europejskiej. Interesują one zadań związanych z ochroną zdrowia i miejsca, bezpieczeństwem użytkowania, a także określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, i nie posiada deklaracji zgodności nie może zostać wpisany do obrotu ani zostać poddany w przeznaczanie na pole Unii Europejskiej. Deklaracja jest składana przez producenta czyli w sukcesie gdy przedstawia on bliską siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.