Dostosowywanie produktu do specyfiki innego kraju

Poprzez wciąż rozwijającą się globalizację, a także towarzyszącą jej internacjonalizację wszelkich aspektów życia społecznego, dochodzi do potrzeby dostosowywania poszczególnych wytworów do lokalnych rynków, na których mają one być sprzedawane. Praktyki te stosowane są w niemal wszystkich branżach, a w szczególności w przemyśle i segmencie informatycznym. W przypadku wielu wytworów technologicznych, wspomniane dostosowywanie opiera się na lokalizacji oprogramowania.

ceag ghg 411Zobacz opis w pdf

Jest to zestaw czynności, który ma za zadanie zaadaptować konkretny produkt do specyfiki danego rynku. Przede wszystkim opiera się ona na przygotowaniu tak zwanej lokalnej wersji oprogramowania poprzez przetłumaczenie wszystkich zwrotów, a także skonstruowaniu odrębnej dokumentacji, odpowiedniej dla wybranego kraju. Często, obok zwykłych procesów translatorskich, pojawia się potrzeba wprowadzenia odrębnych systemów: metrycznego oraz dotyczącego datowania, które będą zgodnie z obowiązującymi zasadami danego rynku.

Proces, który często oznaczany jest symbolem L10n, sprowadza się również do przygotowania odrębnej wersji strony internetowej konkretnej usługi, tak aby poszerzyć jej dostępność o obywateli innych państw. Są to czynności niezwykle potrzebne, zwłaszcza w procesie otwierania się konkretnej firmy na inne rynki. Aby zostały one jednak przeprowadzone w sposób rzetelny i prawidłowy, muszą uwzględniać szereg czynników dotyczących między innymi poszczególnych zwrotów, używanych w danym kraju, a nawet wybranych dialektów. Odpowiednio przeprowadzone procedury nie tylko zwiększą dostępność usługi, ale także będą działać sprzyjająco na wizerunek danego przedsiębiorstwa.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl