Dozownik celkowy wam

Dozownik celkowy jest urządzenie przeznaczone przede każdym do działania zarówno pyłów kiedy i środków sypkich z filtrów, odpylaczy a dodatkowo silosów. Omawiane urządzenia są zastosowanie przede ludziom jak szczelne zamknięcie zbiorników pracujących przy ciśnieniu niezależnym od atmosferycznego. Ponadto opróżnianie ich rozgrywa się bez dodatkowej dekompresji. Dozowniki celkowe są wielkie zastosowanie w przemyśle drzewnym – przy odbiorze pyłów, trocin, zrębek.

 

Można je spotkać zarówno w przemyśle spożywczym – przy dozowaniu objętościowym produktów pylistych, ziarnistych i rozdrobnionych. Ponadto i w sektorze chemicznym- substancje pyliste i proszkowe.

Dozowniki celkowe mają określone cechy. Wśród nich zastąpić można między innymi prostą budowę, minimalne prace konserwacyjne, bezawaryjne użytkowanie, szczelne zamknięcie zbiornika pyłu, odseparowanie ciśnieniowe instalacji i dozowanie materiału.

Dozowniki celkowe w pierwszej mierze prowadzone są ze zwykli nierdzewnej. Wyrażają się między drugimi z korpusu, wirnika oraz napędu. Korpus posiada cylindryczną konstrukcję z góry. Oraz z dołu urządzony istnieje w króćce o wymiarach 160/160 mm zakończone kołnierzem. Boki zaślepione są kołnierzami. Specjalnie do końców przymocowane są napęd oraz obudowa łożyska. Świadcząc o wirniku należy wspomnieć, iż jest wtedy fragment roboczy dozownika celkowego. Urządzony stanowi w osiem przegród. Dzięki temu wchodzi na znacznie lepsze zamknięcie też bardziej równomierne dawkowanie. Napęd dozownika celkowego to motoreduktor, który zajmuje zmienną prędkość obrotową.

Działanie dozownika liczy na następującym schemacie: materiał sypki wypada ze zbiornika przez otwór wylotowy. Następnie unosi się w celkach pomiędzy łopatkami wirnika. Przemieszczenie odbywa się w celu otworu wylotowego.
Wspominając o wykorzystaniu dozowników celkowych należy zwrócić uwagę, że wolno je użyć między innymi jako filtrów workowych, silosów i cyklonów.

Na targu występuje wiele sposobów oraz modelów dozowników celkowych, dlatego te określone są do produkcji bardzo oryginalnych zadań. Dzięki nim można opróżniać zbiorniki bez potrzebie dekompensacji. Należy pamiętać, iż temperatura pyłów nie można być ogromniejsza niż 200 stopni Celsjusza. Dozowniki celkowe powinny w forma ciągły dozować materiały sypkie oraz drobnoziarniste.