Dyrektywa ue czesci zamienne

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kieruje się do produktów przeznaczonych do robocie w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania sprowadzające się nie właśnie do bezpieczeństwa a zarówno do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestia przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i związane spośród tym każde procedury oceny w centralnej mierze uzależnione są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne wyposażenie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, żeby mógł być zwracany w okolicach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W głównej grupie otrzymują się urządzenia, które stosuje się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga część odnosi się do urządzeń, które zaczyna się w pozostałych miejscach, a jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń zarabiających w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej istotne wymagania ważna z łatwością zlokalizować w wartościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do roli w strefach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić duży, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub samo zaopatrzenia w punkcie zapewnienia współprac z prawymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.