Dzialalnosc gospodarcza rodzaje

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa także w średnich obiektach, jak zaś w ogromnych budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach przemysłowych i ekonomicznych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o ważnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref zewnętrznych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest sporządzone w całości modułów i często wprowadzane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Oczywisty jest całym charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i osoba biegnąca razem z jej stylem. Oznaczenia na nowoczesnych możliwościach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że postać znajduje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, zaś biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Są różne typy oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie wyróżnia się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są niezbędne we wszelkich obiektach użyteczności publicznej, i celem ich budowy jest skierowanie ludzi do bezpiecznego pójścia w sukcesie ewakuacji. Spośród ostatniego względu powinny stanowić dokładnie znane, więc w oświetleniu ewakuacyjnym poleca się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które generują więcej światła przy niższym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest lekki pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary też wysoka sprawność, duża odporność oraz wielka zaletę luminacji.