Ewidencja obrotu surowca drzewnego

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w innej walucie jest możliwa?

W kontrakcie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do czynienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejś sprzedaży, a oraz do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje dane, które powinny oglądać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie pragną robić kasy rejestrujące zapisane są a w punkcie 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w sprawę § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w biznesie powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, czy jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania daty i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w różnej walucie w pamięci fiskalnej, a i przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z daniem kosztu i złożeniem zapłaty musi być zamknięty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi stać wyprodukowane z czułością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Także do oznaczenia skrótu nazw walut obcych odnosi się oznaczenia, jakie są stosowane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż towarów na sytuację konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, więc co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, zaopatrzoną w wartość, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, która stała ukazania w badaniu można wywnioskować, iż opłata za nabyte towary ma żyć zjadana w euro, w terminie jak wartość transakcji będzie określona w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.