Gaszenie pozarow podrecznym sprzetem gasniczym

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje toż najmodniejszy a niezwykle popularny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią zamierzają. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszystkiego co mówi z wodą. Z serii proszki gaśnicze są najpełniejsze zastosowanie. W współzależności z posiadanego składu mogą być brane do gaszenia prawie każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najczęstszy jest dwutlenek węgla, ekonomiczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki i takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale spełnia swoje zajęcie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako materiał gaśniczy Podobne służenie jak woda ma para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Zapewne stanowić przyjmowana w wypadkach płonięcia tych tychże materiałów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą oraz wodą liczy na tym, że wodę można przesadzać w którymkolwiek miejscu, a parę jedynie w zamkniętych mieszkaniach o kubaturze nie trudniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W szerszych mieszkaniach działanie pary pokazuje się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów wskazana jest nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do różnych substancji, a też podstawy ich przerabiania i stosowania w rejon pożaru.