Gaszenie pozaru english

Pożary można gasić na chwila rodzajów, wszystko zależy jednak od różnych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego ilość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce pamięta oraz czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w dziedzinie spalania również na zmniejszeniu stężenia tlenu do ceny, w której spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, odnosi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w powierzchni spalania. Warto też dodać, że najlepsze efekty gaśnicze robi się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w pomieszczeniach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej pobiera się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest wyjątkowa w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna traktowana istnieje jeszcze do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy i zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie tym bardziej pozytywne, im idealniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również przejawia się pomocna, jednak wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej używa się także do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako materiał gaśniczy, nie może być przydatna na swobodnych przestrzeniach. Wprawdzie nie tylko. Pary wodnej nie należy wykorzystywać w sukcesach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie wiąże się oraz w miejscach, w których pewno ona stworzyć poparzenia znajdujących się w nich ludzi. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną tworzy się i z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.