Genova lisa

Program Enova stanowi w pełni zintegrowanym systemem w sali ERP. Całe oprogramowanie poświęcone istnieje w decydującej wadze do prowadzenia określonym przedsiębiorstwem. System Enova jest niezwykle ekonomicznym narzędziem przekazanym nie tylko do prowadzenia firmą. Posiada również moduł finansów i księgowości, handlu, czy kadr tudzież płac. Jego zastosowanie w przedsiębiorstwie zezwala na duże poprawienie efektywności pracy.

Jednocześnie system jest niezmiernie przyjazny interfejs, który żadnemu użytkownikowi nie powinien sprawiać pewnych problemów. Programzostał w cali skojarzony ze miejscem Microsoft Office. Dzięki temu stylowi oprogramowanie jest ciągle wspólne z już obowiązującymi aktami prawymi. Jednocześnie Enova współpracuje z planem Płatnik, a jeszcze z całymi rejestratorami czasu pracy.
Program Enova pozwala między innymi na obsługiwanie elektronicznych wyciągów bankowych. Znacznie ułatwia kontrolę realizacji budżetu. Idzie na kontakt do całkowitych informacji na problem prowadzonych zajęć i owoców finansowych przedsiębiorstwa.
Enova bez jakiegokolwiek problemu pewno stanowić skojarzony z każdymi popularnymi aplikacjami, które pobiera się w korporacjach.
Moduły Enova:
1) Kadry natomiast Płace to fragment przeznaczony w znacznym miejscu do prowadzenia wszelkimi zasobami jakie spotykają się w przedsiębiorstwach, które zajmują od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Pozwoli na ewidencjonowanie danych kadrowych. Daje szansa naliczania wynagrodzeń, zasiłków, chorobowych, czy podatków, a także składek ZUS.
2) Księgowość to składnik znacznie ergonomiczny i nowy. Daje szansę ewidencjonowania dokumentów. Pozwala na wykonywanie deklaracji. Ułatwia generowanie sprawozdań zarówno tych, kiedy i okresowych. Osiągnie nie wyłącznie na całościową, jednak także pewną kontrolę firmy. Ułatwia analizowanie możliwości finansowych przedsiębiorstwa.
3) Handel jest urządzeniem określonym w centralnej mierze do obsługiwania całych procesów handlowych w przedsiębiorstwach posiadających wielkie profile działalności. Moduł ten stosuje firmy między innymi w dziale wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu.
4) CRM – to fragment przeznaczony również do budowania, jak i administrowania oraz utrzymywania więzi z klientami aktualnymi oraz potencjalnymi.
5) Workflow – koordynuje złożone działania realizowane w układzie enova365 przez ludzi którzy działają w przeciwnych departamentach.
6) Business Intelligence – pozwala przekształcać znane w świadomość.