Hdr gullet system

System tłumienia wybuchu (z ang. explosion suppression systems) jest dobre zabezpieczenie różnorakich urządzeń przemysłowych. Trudno się więc dziwić, iż jest jeszcze często stosowany, także przez firmy, kiedy a osoby prywatne.

Najprościej rzecz biorąc, działanie systemu zdarza się do tłumienia ciśnienia wybuchowego, którego wzrost zostaje zlokalizowany w strefach zamkniętych lub mało zamkniętych. Stąd jego nadrzędnym celem jest niedopuszczenie do tworzenia zbyt wielkiego ciśnienia w ciągu wybuchu. Dzięki temu mocna ominąć obrazy w budowach i zazwyczaj w świecie ochronić zdrowie ludzi. System tłumienia wybuchu dany jest niezmiernie do zabezpieczeń silosów, cyklonów, młynów, mieszadeł, kruszarek czy elewatorów.
System tłumienia wybuchu umieszcza się z czterech głównych elementów: czujników optycznych i ciśnieniowych, centrali sterujących, butli HRD z elementem gaszącym, dyszy nierdzewnych lub mosiężnych. Ważny z wysoce wymienionych elementów odpowiada przede wszystkim za identyfikację źródeł zapłonu w obiektu aktywizacji całego systemu zabezpieczeń, jak również szybkie wykrycie wybuchu powtarzającego się w kanałach. Centrale latające to element sterujący systemem tłumienia wybuchu, czyli butlami HDR oraz czujnikami ciśnienia. Monitoruje system oraz dostarcza impulsu zmagazynowanej energii do aktywacji butli. Same zaś butle HDR płacą za pomoc przed wybuchem aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów ruchowych, w których dostają się pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny wybuchowe.
W jaki styl to wszystko działa? Wbrew pozorom, nie istnieje wtedy zwłaszcza skomplikowane. Wszystko tworzy się do pomiarów, analizy oraz odpowiednich reakcji. Detektory ciśnieniowe odpowiadają za detekcję eksplozji. Czasem zamiast nich traktuje się czujników iskier lub czujników płomienia. W chwili, w której pojawią się iskry lub płomienie, a ciśnienie przekroczy dopuszczalny limit sygnał kierowany jest do centrali sterującej, która zapoczątkowuje otwarcie butli. Substancja chemiczna w nich wprowadzona wydobywa się przez dysze, co w ostatnim rozrachunku wysyła do stłumienia wybuchu.
Do zalet systemu niewątpliwie można zaliczyć bliski czas reakcji, dużą niezawodność, naturalną i szybką wymianę elementów i jeszcze prostą jego budowę i transport.