Hodowla zwierzat efekt cieplarniany

Sam czas mięso używany jest na ogół w miejscu kulinarnym oraz tworzy definicję konglomeratu tkanek, z których istotną jest tkanka mięśniowa, produkowana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa mięso za jakiś z kluczowych czynników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie klientom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu istnieje już z czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego wykazałoby się ekonomicznym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych ilości energii. Prawdopodobnie wrażenie na jedzenie mięsa nastąpiło to w okresie zlodowaceń, kiedy ciężko było zdobyć pokarm roślinny i spożywanie mięsa stało się drinku z charakterystycznych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele mają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem opinii na wymiary dobre i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt chowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, ponieważ stanowi zatem kwestia propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu kwalifikuje się świadome i pozytywne wyłączenie z codziennej diety mięsa, w tym zarówno ryb oraz owoców morza.

Weganizm stanowi najbardziej silny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu wszystkich artykułów pochodzenia zwierzęca, inaczej nie tylko mięsa, lecz i jajek, mleka i przetworów mlecznych. Jest ostatnie tryb bycia powiązany z pewnymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej bierze się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury pięknej i humanitarnej dotyczących wegetarianizmu, nadal większość ludzi je mięsa z obecnych indywidualnych przyczyn, co w porze lodowcowej. Zanim nie zostaną wykonane satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa dalej będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży godzina będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.