Identyfikacja zagrozen na stanowisku pracy gornika

Innowacyjny przemysł wykorzystuje dziesiątki tysięcy palnych i szybkich substancji. Parametry gazów i cieczy w moc wypadkach są doskonale rozpoznane i udokumentowane. Dlatego te identyfikacja zagrożeń, które wychodzą spośród ich obecności w procesie produkcji jest dość bardzo podatna. Sytuacja zatrzymuje się o moc dużo trudna w sukcesu przemieszczania, magazynowania lub obróbki materiałów sypkich. W wielu wypadkach na pozór niegroźne substancje takie jak mąka, drewno, cukier, kakao, aluminium czy papier w stron pyłu stanowią duże zagrożenie wybuchowe.

Przemysłowe instalacje centralnego odkurzania używane są do usuwania osiadłego pyłu z parkietów, płaskich powierzchni i konstrukcji urządzeń i hal. Stanowi wtedy na punkcie utrzymanie higieny w środowisku pracy, i tym samym ochronę osób pracujących i maszyn i narzędzi przed szkodliwym wpływem pyłu, w niniejszym ryzykiem pojawienia się wtórnych wybuchów. Każda firma produkująca instalacje przemysłowe, musi wykonywać montaż zgodnie z podstawowymi normami zamkniętymi w dyrektywie atex installation.

​Ważne zadanie które pełni centralne odkurzanie:- ochrona zdrowia a życia osób zarabiających w mieszkaniu przed niszczącym działaniem pyłów.- ochrona maszyn i akcesoriów przed awarią w rezultatu ingerencji pyłu,- ochrona budowy i osób piszących czynność przed skutkami niekontrolowanego wybuchu pyłku.

Uwaga – zagrożenie wybuchoweW przypadku kiedy w toku odkurzania biorą udział palne lub wybuchowe substancje, gazy, pyły, opary cieczy, bądź mieszanki hybrydowe, jest duże ryzyko wystąpienia niekontrolowanego wybuchu. Zjawisko wtedy może spowodować do zniszczenia jednostki odpylającej, jak też całej jednostki. Według statystyk jednostki filtracyjne oraz cyklony są zakwalifikowane do unii urządzeń poważnie zagrożonych wybuchem.

Centralne odkurzanie, a bezpieczeństwo wybuchoweJak stwierdzono wyżej, samym z istotniejszych znaczeń instalacji centralnego odkurzania jest zmniejszenie ryzyka wtórnego wybuchu poprzez wyeliminowanie z obszaru pracy tzw. pyłów osiadłych. Rozwiązanie toż z pewnej strony maksymalizuje bezpieczeństwo szybkie i pożarowe jednostki, z różnej pozwala zminimalizować koszty powiązane z dopasowaniem instalacji procesowej do wymogów dyrektywy ATEX. Tym tymże należy zwrócić uwagę, że w wypadku pyłów palnych oraz wybuchowych, montaż centralnego odkurzania musi robić surowe wymogi dyrektywy ATEX.