Informatyczne systemy zarzadzania funkcje i cele

https://www.grupa-wolff.eu/oferta/ceag-oprawy-lpl-led/

Systemy informatyczne służą do gromadzenia oraz przetwarzania informacji za pośrednictwem tych systemów. Celem istnienia systemów informatycznych jest więc dostarczanie danych osobie, która o te dane wysyła żądanie. Może więc być tak, że osoba ta odpytuje o stan magazynowy danego towaru w danej chwili celem poinformowania klienta o dostępności wybranego towaru i sprecyzowania czasu, jaki będzie potrzebny do zgromadzenia i dostarczenia tego towaru bądź grupy towarów zamówionych przez klienta.

Ważnym aspektem informatycznych systemów zarządzania jest możliwość kontroli całego przedsiębiorstwa poprzez wgląd w jego obecne zasoby takie jak zasoby pieniężne, zasoby ludzkie oraz lista towarów czy też zdolność magazynową firmy. Informacje wypływające z programów informatycznych są więc informacjami kluczowymi w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Informatyczne systemy zarządzania ukierunkowane są na rozwiązywanie problemów przy wykorzystaniu techniki komputerowej oraz na zaspokojenie potrzeb kadry kierowniczej z wyróżnieniem trzech jej poziomów: strategicznego, taktycznego i operacyjnego. W procesie przetwarzania danych stosuje się klasyfikację danych, ich porządkowanie poprzez sort, agregację tych danych, obliczenia oraz selekcję danych. Ważnymi danymi w procesie przetwarzania informacji dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem jest aktualność, istotność i dokładność danych. Przykładowo nonsensem byłoby ujmowanie w systemie informatycznym ilości ołówków, które pani Jadzia ma na stanie magazynowym w sytuacji, gdy główną działalnością przedsiębiorstwa jest produkcja opon. Natomiast daną bardzo istotną w tym samym przypadku byłby stan magazynowy zgromadzonego na potrzeby produkcji opon kauczuku, bez którego produkcja stanęła by w miejscu a pracownicy byliby niepotrzebnie opłacani co poskutkowałoby stratami produkcyjnymi. Wykorzystując system informatyczny do zarządzania kierujący procesami produkcyjnymi może na bieżąco kontrolować takie istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa aspekty i to jest właśnie cel sam w sobie istnienia systemów informatycznych do zarządzania.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl