Instytut psychiatrii i neurologii fax

Samą z dużych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest spotykający się dziś w Stolicy, otwarty w 1951 roku z myśli grup psychiatrów i neurobiologów, w współczesnym cennego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O wartości Instytutu świadczy chociażby fakt, że od 1992 roku współpracuje w terenie badań naukowych i ćwiczeń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne dochodzenia w obszarze psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w klas kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w obszarze tych branż (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja oraz działanie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi także działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), szkolenia i studium doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci oraz Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i domy naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki oraz Działania Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują smaczne także daleko łatwe opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalistę do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i realizowane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z ogromnymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, a jeden budynek wymaga gruntownego remontu, na który brakuje środków. Mała kwotę łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej słabych oraz dania komfortowych warunków leczonym to właśnie część kłopotów Instytutu. Kwestia sposobów na remonty klinik jest kwestią delikatną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Być potrafi, w szybkiej przyszłości, uda się wysupłać środki na remont i Instytut będzie mógł rozwijać swoją rolę leczenia od powodzie do tyłu.