Jak zmniejszyc zanieczyszczenie morza baltyckiego

W czerwcu ostatniego roku w Grodnie na Białorusi doszło do eksplozji w fabryce azotu. Dwie osoby zginęły, a pozostali ludzie zostali hospitalizowani. Co prawo nie wiadomo lub do kontaktu iskier z hydroksyloaminą doszło z powodu stosowania nieodpowiedniej instalacji wentylacyjnej, ale ten fakt informuje o potrzeby zadbania przez przedsiębiorców o takie momenty wyposażenia fabryk, które zapewnią jak największą perspektywę na stanowisko zdrowia i utrzymania pracowników. Dzisiaj stanowi wówczas o wiele prostsze niż kilka dekad temu.

Na rynku zostały wprowadzone nowatorskie rozwiązania technologiczne dotyczące systemów przeciwpożarowych i instalacji odciągowo-odpylających. Odpylanie przemysłowe (dust extraction) powinno dotyczyć głównie firm poruszających się przetwórstwem drewna, węgla, farb proszkowych i nawozów rolniczych. Usunięte miały to umożliwienie pracownikom okazji na zachowanie zdrowia i uniknięcia późniejszych problemów układu oddechowego, a jeszcze profilaktyka przeciwpożarowa i przeciw eksplozjom. Przed przystąpieniem decyzji o montażu instalacji warto jednak poradzić się specjalistów z tej branży, a też przeanalizować własne potrzeby, bo każde przedsiębiorstwo potrzebuje indywidualnie dobranej instalacji odpylania. Istotnym czynnikiem decydującym powinien być charakter oraz środek produkcji w fabryce. Należy również wziąć pod uwagę ilość pracujących organizacji zaś ich dzienną siłę przerobową, a dodatkowo to jakiego charakteru a w której kwot może spotkać zapylenie powietrza. Inną rzeczą, a bardziej techniczną, jest jeszcze produkt z jakiego są wykonane poszczególne elementy instalacji. Odpowiedni sposób tworzywa zapewni wyższą odporność, ale i spowoduje większą miara cenową pomiędzy instalacjami. Warto jednak zainteresować się tematem wentylowania i filtracji powietrza zanim dotrze do wypadku. Obecnie wykorzystywane są systemy zmniejszające zanieczyszczenie środowiska, wtedy ich montaż i winien być brany pod uwagę.