Kasa fiskalna radca prawny 2017

Na terytorium Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które powodują do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i domów, zaś nie rzadko i do utraty ludzkiego życia. Do początku może sprawić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest wykonywana, przetwarzana i gromadzona w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową jest zwykle w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich także na lotniskach.Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Unii Europejskiej, a stosowanego w tłu podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty wprowadzenia w życie dyrektywy ATEX wszystkie tego rodzaju urządzenia muszą być certyfikat ATEX oraz być znane odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do skorzystania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób działających w gronie narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest brana do sprzętów mających swoje źródło zapłonu, bo w ich sukcesu istnieje ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej i ogromniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest dokładnym rozporządzeniem, to wśród korzyści płynących z podporządkowania się temu dobrzy można zastąpić:

HerparenHerparen - Alagaan ang iyong atay at tamasahin ang iyong kalusugan!

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla zatrudnionych w zakładach produkcyjnych,ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuk,zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do zakupu handlowego na gruncie Unii Europejskiej,koordynacja służb zaufania oraz higieny rzeczy także jednostek odpowiedzialnych.