Kasy fiskalne zary

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka obcego na język krajowy i właśnie wybrani z nich potrafią drugi język na tyle dobrze, aby móc mieszać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji bądź spotkań biznesowych że się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich potrzebnych kombinacji językowych. Sytuacja taka że tworzyć przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero wtedy wykonuje tłumaczenie mowy na język dostępny dla innych uczestników wydarzenia. Stanowi wtedy technologia określana często mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie poprzez inny język obcy.

https://www.grupa-wolff.eu/urzadzenia-dla-przemyslu/separatory-magnetyczne/

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla nowych tłumaczy artykuł na język zrozumiały dla przyszłych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają uprawnienia do obrotu znanego pod terminem retour, a więc szkolenia z języka ojczystego na nowi język aktywny. Jeżeli mniej znanym językiem jako biernym włada zaledwie pewien albo dwóch tłumaczy, to wolą oni z omawianego języka na własny styl aktywny, który jest wtedy jako pivot dla pozostałych tłumaczy z drugich kabin. Dzięki stosowaniu techniki tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy ograniczonej liczbie kombinacji językowych oraz pozwala zaoszczędzić środki pieniężne.

Wadami metody relay jest natomiast zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy tłumaczeniu z nowego tłumaczenia i znacząca różnica w czasie pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez odbiorców. Specjaliści z biur tłumaczy w Warszawie zauważają, iż pewno więc stanowić głównie uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś określa bądź prowadzi. Przez ostatnie pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w formie, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z zmiany druga połówka publiczności czyni właśnie to samo, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem tłumaczenia na własny język.