Nowa dyrektywa atex zmiany

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kieruje się do produktów przeznaczonych do karierze w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania łączące się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz oraz do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W badaj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także związane spośród obecnym jakieś procedury oceny w decydującej mierze uwarunkowane są od stanu zagrożenia środowiska, w którym określone urządzenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać określony produkt, aby mógł stanowić obsługiwany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Stanowi ich dwie. W centralnej części znajdują się urządzenia, które dopasowuje się w podziemiach kopalni a na powierzchniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część kieruje się do urządzeń, które korzysta się w następujących miejscach, a jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń zarabiających w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej powszechne wymagania ważna z łatwością odnaleźć w ilościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia zbliżone do aktywności w strefach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić jednoznaczny, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub jedne urządzenia w obiekcie zapewnienia zgodzie z aktualnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.