Odpylacz suchy

Odpylacz wykonany zgodnie z dyrektywą atex (atex dust collector) zachodzi w całości filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany jest dla zwykłych oraz bogatych instalacji odpylających z propozycją rozbudowy w perspektywie.

Cięższe frakcje surowca separowane są często w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany towar jest wybierany poprzez przenośnik łańcuchowy w okolicę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest polecane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest podawane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są otwarte w czasie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy przebiega w sezonie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

hrd

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, wchodzi do rozprężenia, co sprawia, że ciężkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zebrany w dole odpylacza jest podawany poprzez przenośnik łańcuchowy do momentu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie towaru na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, czyste powietrze wchodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich modułów dostaje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który daje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega obracaniu się wentylatora po zakończeniu, co robi maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co stanowi godne dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w etapie jego pozycji (on-line) jak również po jego wyłączeniu (off-line).