Para wodna a pluskwy

Para wodna jest wszechstronnie używanym środkiem gaśniczym. Stawia się ją zaledwie w mieszkaniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na łatwych powierzchniach nie daje pożądanych efektów. Para ma ograniczony ciężar dobry oraz w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

posnet mobile euPosnet MOBILE EU - przenośne kasy fiskalne Polkas Kraków

Wyróżnia się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wtedy stanowić zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną odnosi się do gaszenia pożarów, które potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy pewno żyć przyjmowana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie wchodzą w reakcję z wodą w typowych warunkach temperaturowych. Nie wskazane jest oraz zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w efekcie kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w dziedzinie spalania. Najbardziej efektywne i aktywne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być używana wyłącznie w współczesnych pomieszczeniach, co do jakich uważa się pewność, iż nie realizują w nich mieszkańce. Z pomocy na pełne ciśnienie gaśnicze para mogłaby być ryzykowna dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.