Payu a zwolnienie z kasy fiskalnej

Pomimo, iż potrzebę posiadania kasy fiskalnej novitus deon w roli gospodarczej zdobywa jeszcze szerszą rzeszę przedsiębiorców, zazwyczaj są możliwe wedle obowiązujących przepisów usunięcia z obecnego obowiązku.

Utrata uprawnienia do takiego zwolnienia, może wynikać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek traktowania tych narzędzi dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z zakresu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi powiązane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. Więc kto tak szczerze nie musi być kasy fiskalnej? Między innymi interesują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do dużych czynności. Podatnik wykonujący prace zwolnione przedmiotowo nie wymaga ich notować na kasie fiskalnej. Kto nie musi pamiętać kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z zakresu usług nadawczych, usług elektronicznych, usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w skóry naturalnej, usługi połączone ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi połączone ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z obróbką odpadów, usługi połączone z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomoce w zakresie noclegów, usługi świadczone przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, wynajem oraz pomoce zarządzania nieruchomościami, usługi powiązane z obrotem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi związane z zachowaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi świadczone przez spółki oraz systemy eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoce wymienione, mogą jeszcze korzystać ze zdjęcia przedmiotowo-podmiotowego. Prawo do tego zwolnienia przysługuje ze względu na budowę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z funkcji wymienionych miał w minionym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może zarabiać ze usunięcia z kas dla całości sprzedaży.