Plan rozwoju firmy handlowej

Frezowanie cnc określane jest jak proces obróbki, w czasie której z obrabianego przedmiotu przekłada się określoną część materiału. W okresie frezowania usuwane są jak najniższe wiórki materiałów. Stosuje się bardzo szybko wykorzystujące się maszyny, które grają z przeznaczonym posuwem. Maszyny też są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Odznacza się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W ciągu frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła znajdują się zęby frezu, z jakich wszystek działa samodzielnie. W sukcesie obróbki powierzchni obrotowych frezy układają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez otrzymuje się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce wybiera się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu. W procesie frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W przypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez może stanowić mało pochylony. Możliwe jest jednocześnie obrabianie (skrawanie) produktu na końcach gdy tylko frez posiada uzębienie panujące. W współzależności od typie materiału, który stanowi żyć poddany obróbce stosuje się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie znajdują się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu dodatkowe jest pomocne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.