Planeta ziemia film dla dzieci

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, potrafi żyć znakomita za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową zaliczana stanowi w formie, jak nie trwają w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia stosowanie w niej wszystkich standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy trwają w niej czynniki w kwestii gazu lub pyłu, które potencjalnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa zaliczana jest ponad mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem kończy się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy różnią się na trzy strefy: - strefę 0 - ukazuje się tym, że jest przestrzenią, w jakiej stale lub przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne występują ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, i jeżeli jest - zatrzymuje się przez krótki czas.

http://euro-fiskalne.pl/post/kasy-fiskalne-tarnow.html

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchnie jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez długie okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może nastąpić czasami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie przebywa w trakcie prawidłowego działania, a jeżeli wystąpi - utrzymuje się wyłącznie przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zaufania i higieny pracy.