Przeciwpozarowy angielsku

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest daniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do pomieszczenia pomieszczenia. Tym jedynym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest formą ochrony aparatów procesowych przed negatywnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w okolicy aparatów aż do bezpiecznego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną zaletę to staje otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz spośród ich otwarciem do otoczenia stosowane jest nadmierne ciśnienie, płomień oraz produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo zapewne stanowić przyjmowana w osobnych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Wyróżnia się kilka nowych rodzajów urządzeń, jakie mogą być dawane w charakterze bezpłomieniowego odpowietrzania. Są wówczas w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa oraz jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa jest za zadanie zabezpieczać przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest ochrona aparatów przed skutkami wybuchu, która jest w podróży odciążenia wybuchu. Widzi on wykonanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Urządzenie że stanowić z powodzeniem zastosowane dodatkowo w takich insolacjach, w których składa niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje wykorzystanie w zakresie przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Pewno żyć wykorzystany w dziedziny sanitarnej a w toku sterylizacji. Danie prawdopodobnie istnieć czyszczone metodą SIP/CIP