Rozwoj i znaczenie przemyslu notatka

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na dobry wynik produkcyjny, energię i siła procesów w przestrzeniach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im dużo nasilony jest proces produkcyjny, tym bardzo powstaje ładunków, które pragną zostać zneutralizowane, aby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może spowodować do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej iskry a tymże jedynym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego gatunku problemów bawią się firmy, które dają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który wprowadzany jest na model w sukcesu załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni zbierają się wielkie liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest obowiązkowe już przed przystąpieniem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne niebezpieczne rzeczy mają pomieszczenie w sukcesie rur, zaworów, dmuchaw, które w ciągu produkcyjnym materiałów sypkich na zysk wibracji lub wybrania mogą stać odseparowane z siebie i pisać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy również wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie istnieją także nieuziemione pojemniki wykorzystywane w procesach mieszania i miksowania. Praktycznie każdy krok w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy chodzi o załadunek środków do elastycznych kontenerów, lub więcej o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest potrzebne, bo może doprowadzać do wyładowań pomiędzy personelem a urządzeniami i pojemnikami, i w powierzchni zagrożonej wybuchem może doprowadzić do zapłonu i eksplozji.