Rozwoj przemyslu po ii wojnie swiatowej

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na odpowiedni wynik produkcyjny, siłę i siłę procesów w powierzchniach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im daleko nasilony jest proces produkcyjny, tym dużo powstaje ładunków, które potrzebują stać zneutralizowane, żebym nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może sprawić do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej skry zaś tymże jednym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego rodzaju problemów interesują się firmy, które dają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który brany istnieje na przykład w wypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości układają się duże liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest konieczne już przed rozpoczęciem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne niebezpieczne sytuacje są stanowisko w sukcesu rur, zaworów, dmuchaw, które w toku produkcyjnym materiałów sypkich na skutek wibracji lub wybrania mogą zostać odizolowane z siebie i działać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy również duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie mają także nieuziemione pojemniki stosowane w ciągach mieszania i miksowania. Praktycznie każdy krok w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek materiałów do elastycznych kontenerów, czy również o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest obowiązkowe, gdyż może prowadzić do wyładowań pomiędzy personelem a urządzeniami i pojemnikami, i w okolicy zagrożonej wybuchem może doprowadzić do zapłonu i eksplozji.