Rozwoj strategiczny firmy

Firmy zwracające się produkcją albo też sprzedażą wyrobów posiadają co najmniej jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych jak i półproduktów. Oba skoncentrowane są na odpowiednim przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego struktur należy ściśle określić jego pozycję. Każdy spośród nich powinien ściśle nawiązywać do głównych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, sztuka i dystrybucja. W końcu polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto zastosować specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych artykułów oraz materiałów. Drinkiem z nich istnieje szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to zespół do uprawiania magazynu i sprzedaży.

Jego budowa i obsługa jest daleko intuicyjna. I można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje prace powiązane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z ważnymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak prowadzić kartoteki towarowe? Jak dać nowy materiał? Jak utworzyć wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest kręcony w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego produktu od razu organizowany jest materiał z konkretnego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno lokalnych i dalekich w sektorze jednej podstawy danych. Sporządzane dokumenty MM wspominają o przesunięciach między magazynowych. W przejrzysty i logiczny sposób możemy wykonać inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, koncentrującą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych materiałów w składach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy informacje jak właśnie stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można jeszcze posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Sprawnie zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i lekka dokumentacja przyczyniają się do bliskiego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi komórkami w spółce.