Sensowy i mierniki wyziewow trujacych

Co dnia, zarówno w mieszkaniu jak też w biurze otoczeni jesteśmy różnorakimi substancjami zewnętrznymi, które mają wpływ na nasze życie i kondycję. Oprócz fundamentalnych uwarnkowań, takich jak: miejsce, temperatura, nawilgocenie otoczenia i tym podobne, mamy do czynienia również z różnymi oparami. Powietrze, którym oddychamy nie jest w idealnie czyste lecz skażone, w nijednolitymi stopniu oczywiście. Przed zanieczyszczeniem w postaci pyłów możemy chronić się zakładając maski z filtrami, niemniej jednak istnieją w powietrzu inne zagrożenia, które niezmiennie trudno wykryć. Należą do nich przede wszystkim opary toksyczne. Namierzyć je można przeważnie tylko dzięki urządzeń takiego typu jak czujnik gazów toksycznych, który wykrywa z atmosfery cząstki patogeniczne i informuje o ich obecności, dzięki czemu ostrzega nas o zagrożeniu. Niestety ryzyko to jest bardzo zabójcze, gdyż niektóre substancje jak na przykład czad są bezzapachowe i niejednokrotnie ich występowanie w atmosferze skutkuje poważnym uszczerbkiem na zdrowiu lub zgonem. Obok czadu stwarzają niebezpieczeństwo nam również inne czynniki wykrywalne przez detektor, na przykład sulfan, który w dużym stężeniu jest niezauważalny i doprowadza do momentalnego paraliżu. Kolejnym gazem trującym jest dwutlenek węgla, równorzędnie niebezpieczny jak wcześniej wspominany oraz amoniak – gaz występujący naturalnie w powietrzu jednakże w większym stężeniu niebezpieczny dla ludzi. Detektory pierwiastków trujących potrafią wykryć także ozon oraz dwutlenek siarki, który to gaz jest cięższy od atmosfery i ma tendencję do szybkiego wypełniania obszaru w pobliżu podłoża – z tego powodu właśnie w sytuacji gdy jesteśmy narażeni na działanie tej substancji, czujniki powinniśmy umieścić w odpowiednim miejscu by mógł wyczuć zagrożenie oraz nas o nim poinformować. Innymi niebzpiecznymi gazami, przed którymi może ostrzec nas sensor jest żrąco działający chlor oraz silnie toksyczny cyjanowodór jak również z łatwością rozpuszczalny w wodzie, groźny chlorowodór. Jak widać, należy zainstalować czujnik gazów toksycznych.