Skuteczne wspomaganie procesow zarzadzania kadrami i placami w firmach

W kwestii kadr i płac, informatyzacja, która jest dzisiaj szeroko zakrojonym i bardzo postępowym procesem, przełożyła się też na spore ułatwienia dla wielu różnych firm. Dzisiaj kwestie kadrowe oraz zarządzanie płacami, to już nie kwestia działania papier-ołówek, tylko wykorzystywanie sprytnych i rozwojowych elementów oprogramowania komputerowego.

Dlaczego warto korzystać z programów?

Dla małych i średnich firm, wspomaganie procesów zarządzania płacami oraz kadrowymi danymi to doskonała perspektywa. Dzięki automatyzacji, w długofalowej perspektywie mamy do czynienia ze skróceniem czasu potrzebnego dla przeprowadzenia licznych firmowych procesów. I tak, gdy mowa o obliczaniu płac – z uwzględnieniem kwestii urlopowych, różnego rodzaju dodatków, składek itp., program pomaga w dwojaki sposób. Po pierwsze, wprowadzenie konkretnych danych gwarantuje rzetelność obliczeń. Po drugie, przy znacznie krótszym czasie, pozwala na zarządzanie kadrowymi i płacowymi sprawami, całego zespołu pracowników.

Wspomaganie procesów planowania

Kolejnym ważnym aspektem, zaletą oprogramowania tego typu, jest proces automatyzacji w perspektywie wielu okresów rozliczeniowych. Czyli – automatyzacja naliczania comiesięcznych płac, a także zarządzanie przepływem danych kadrowych. Dzięki temu, sprawność obu tych procesów wzrasta w znacznym stopniu.
Oto kilka przykładowych elementów, które automatyzuje program symfonia kadry i płace:

– kwestia naliczania płac, w oparciu o dane kadrowe w systemie
– łatwe przechowywanie kompletnych i szczegółowych informacji o podstawach do wyliczenia za okres choroby, a także urlopu czy zasiłku
– uwzględnianie automatyczne okresowych składników, w podstawach do zasiłków
– wyliczanie stażu urlopowego oraz wymiaru urlopu w trybie automatycznym, na podstawie danych dotyczących ukończonych szkół oraz przebiegu zatrudnienia
– kontrola wykorzystywania urlopu, zarówno tego na żądanie, jak i tego wypoczynkowego, w skali konkretnego roku kalendarzowego
– swobodna korekta listy płac
– rozliczanie zasiłków przy umowach o charakterze cywilnoprawnym
– rozliczanie umów cywilnoprawnych ratalnie, a także kontrola stanu rozliczenia tzw. transakcji rozpoczętej.

Te i wiele innych elementów, przy odpowiednio dobranym dla potrzeb firmy oprogramowaniu, zdecydowanie wpływają na usprawnienie działania konkretnego przedsiębiorstwa. W kontekście sprawnego i dynamicznego zarządzania kadrami i płacami, mowa tu o bardzo długiej liście zalet. Jednocześnie, wybór oprogramowania warto poprzedzić kompleksową analizą zapotrzebowania i na takiej podstawie, dobrać odpowiedni pakiet usług czy funkcjonalności, które wiążą się z wyborem konkretnego wariantu oprogramowania.