Strefa wybuchu 1

W wielu obiektach przemysłowych istnieją strefy wybuchu (Ex). Atmosfera grożąca eksplozją spotyka się prawie wszędzie, zwłaszcza w przemyśle. Wiele materiałów przydatnych do wykonania procesów prac jest palnych lub zagrażających wybuchem. Dobrze w przemyśle chemicznym, petrochemicznym lub spożywczym, więc co za tym chodzi, tam stopień ryzyka jest najidealniejszy.

Ze względu na katastrofalne skutki wybuchu konieczne jest podanie stosownych kroków, by temu uniknąć. Drinku z nich istnieje explosion safety system, czyli system zabezpieczenia przed wybuchem. Prawidłowo będący system zezwala na tłumienie, i nawet izolowanie eksplozji. Najmodniejsza i najdoskonalsza jakościowo technologia pomiarowa pełni w stylach przemysłowych funkcję ochronną. Pomaga ona bo w istotny sposób instalacje przemysłowe przed ich uszkodzeniem. Kalibracja tych sposobów jest zdecydowanie w jednych urządzeniach (kalibratory przenośne). Ważnym zadaniem systemów bezpieczeństwa jest redukcja ciśnienia powstającego podczas wybuchu do stopnia nie powodującego zniszczenia urządzenia bądź przedmiotu (dekompresja). Idealnie przyznają się one do zabezpieczania takich formie jak silosy, zbiorniki, kruszarki, suszarki itp. Normatywne wymagania dotyczące kontroli wykonywanej w terenach zagrożenia początkiem są znacznie wielkie.
Na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej normą odniesienia jest dyrektywa ATEX stanowiąca o wyposażeniu i realizacji systemów zabezpieczających. Zaczyna ona stracił obszarów delikatnych i liczy pod opiekę potencjalne zagrożenie (źródła zapłonu elektryczne i nieelektryczne), albowiem badania wykazały, że dania elektryczne stanowią źródło zapłonu ale w 50% przypadków. W ruchu spośród ostatnim, uwzględnienie w dyrektywach zagrożeń tylko elektrycznych było słabe do spełnienia właściwego stopnia ochrony. Eksplozja potrafi być natomiast wywołana przez czynniki takie jak np. gorąca nawierzchnia.
Wyposażenie w plany bezpieczeństwa przed wybuchem, zgodne z poradą ATEX pragną istnieć i dobrze oznakowane, a dokładniej znakiem CE oraz znakiem Ex w sześciokącie (ochrona przed wybuchem).
Mimo, że narzędzia a systemy ochronne są ciągle udoskonalane, to zawsze zawsze wiele chce od człowieka, jego domenie oraz sztuk – zwłaszcza w ryzykownych sytuacjach.