Strefa zagrozenia ludzi zl iii

Że w poszczególnym pomieszczeniu znajdują się substancje łatwo wybuchowe, odpowiednia ilość tlenu albo utleniacza, a i efektywny zapłon, można świadczyć o realnym zagrożeniu wybuchem. System HRD to układ, jaki jest zatrudniany do stłumienia wybuchu.

Jego wykonywanie polega na ostatnim, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a potem tłumi ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. Sposób ten zapewnia bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Przedstawia go doświadczona i funkcjonalna technologia, wysoka niezawodność i błyskawiczna reakcja systemu. Jego zaletami istnieje jednocześnie to, że nadaje się do wewnątrz oraz na zewnątrz, jest szczery w manipulacji i transporcie, Jest także gładką i bliską możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dobrana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z zespołem tłumienia wybuchu. Istnieje wówczas niezwykle publiczna i rozpowszechniona metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla obecne są stosowane najczęściej do pomoce aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w których powstają pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w dowolnej dziedzinie przemysłu. Są też dobrą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie są substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te maja zbiornik hrd z sposobem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej dany jest detonator za spiralą rozcinającą. Jest on zaczynany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w niezwykle krótkim czasie. Istnieją one spełnione mieszanką proszku, który po rozpyleniu w danego pomieszczenia, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W przypadku zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, łączy się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Są one zrealizowane wodą, która utrzymuje się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy powołuje się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda zabiera się gotować, a obiekt natychmiast kończy się parą. Butle te są wykonane zgodnie z dyrektywą ATEX.