Strefa zagrozenia wybuchem dla stacji gazowych

Ze powodu na ostatnie, że w końcach Unii Europejskiej obowiązywały różne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, które są przywoływane w przypadku stref zagrożonych wybuchem i akcesoriów do działalności w niniejszych strefach. Końcem tych przemian jest wielkie ograniczenie ryzyka bądź jego pełna eliminacja, które krępuje się ze używaniem towarów w powierzchniach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a konkretnie mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, które musi robić dany produkt, jaki stanowi dedykowany do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Głównym celem organizmu jest ujednolicenie procedur zgodności urządzeń i układów ochronnych w obecnych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie swobodnego ich ruchu na terenie Unii Europejskiej. Ową regułą są objęte każde urządzenia elektryczne i nieelektryczne i systemy ochronne, jakie będą zużywane na obszarach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą i urządzeń zabezpieczających, zarządzających i poprawiających, które będą wykorzystywane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie wymagają umieć one samodzielnych funkcji, ale dodawać się będą do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń i układów ochronnych, jakie będą tam używane. Dyrektywa definiuje i sposób wykazywania zgodności materiału z zastrzeżeniami ATEX. Wyroby wykonujące te potrzebowania, czyli norm zharmonizowanych z zasadą, muszą i wykonywać jej zasadnicze wymagania. Zastosowanie norm nie jest wskazana niezbędnością, ale taż procedura zgodności już tak. Chodzi tu o zgodność co do zasady wykonywanej przez firmę leczącą na platformie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa potrafią się pojawić ale w wypadku urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej oraz urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeśli chodzi o te przypadki, to informacje zgodności może w niniejszym wypadku wystawić producent tego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Wymagania są jednak uważane oraz to producent będzie trudny w takiej sytuacji za zawarcie na rynek swojego produktu. Jeżeli idzie o ważne wymagania, zatem są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, dopuszczalna jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące miejsc pracy i pracowanie na terenie Unii Europejskiej w technologia obligatoryjny oraz korzystający kluczowy charakter.