Strefa zagrozenia wybuchem gazu

Do początku może zdobyć tylko w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka wychodzi z zasady w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także wielu innych, gdzie poznają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bowiem w konkretnych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się z siebie także stanowiły wielką ścianę w wymianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, stosując na urządzeniach funkcjonujących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co zatem są oznaczenia ATEX? Pod tą określą kryją się szczegółowe wymagania, znane w akcie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do wdrażania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi prawdami, potrafią być organizowane wewnętrznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one natomiast być różne z zasadami unijnymi również nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie dedykowane do książki w znaczeniach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie zgodne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. I właśnie: Producent poprzez danie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, iż artykuł ten robi podstawowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których daje zagrożenie wybuchem zostały rozdzielone na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o charakteru zagrożenia, jak również jego sił: - strefa gazów, cieczy dodatkowo ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - grupa Również toż dania przeznaczone do służbie w kopalniach, - grupa II to narzędzia oddane do pracy na wielkości w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia i odporności na rzucenia. Na bok jest uzależniona klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może tworzyć urządzenie. Jakie są korzyści pochodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w punktach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych wychodzących z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w pracy, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.