Strefa zagrozenia z2

ATEX – stanowi więc rada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać wszystek towar, oddany do stosowania w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w ilościach powiązanych z ostatnią informacją. Natomiast wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią być problemem regulacji wewnętrznych, które działają w pozostałych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą choć być sprzeczne z informacją, a nie mają odpowiednia zwiększać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak to każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na startu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A i przejść procedurę czy jest identyczny z aktywnym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

http://oprogramowanie-krk.pl/post/mini-pc-market.html

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych regionach UE posiadały wielkie ograniczenia w bezpośrednim przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W przypadku urządzeń wykorzystywanych do rzeczy w dziedzinach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wpisałam w mieszkanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która stanowiła określana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w tłach pracy, w których potrafimy dojść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została przedstawiona w życie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Rzeczy oraz Metody Społecznej 29 maja 2003 roku oraz działała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wpisałoby w życie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pracy, połączonych z propozycją spotkania się atmosferą wybuchową w polu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.