Systemy do odpylania

Na rynku funkcjonuje sporo firm specjalizujących się w dostarczaniu całych instalacji odpylania i transportu pneumatycznego we wszelkich gałęziach przemysłu. Pierwszym z faktów strategii działania jest promocja doświadczonych i nowych systemów odpylania i transportu pneumatycznego, jakie są przeznaczone również dla większych biznesów jak i słabych przedsiębiorstw rzemieślniczych.

Instalacje odpylające działają z nastoma lat w kilkudziesięciu domach na placu całej Polski. Wciąż rozwijana jest sieć przedstawicieli, dzięki czemu posiadamy kontakt do wyboru w sumach producenta w dowolnym zakątku Polski.
W instalacji wykorzystuje się najczęściej odpylaczy podciśnieniowych z systemem czyszczenia PowerPulse także z przyrządem do wygarniania w dnie filtra. Pod filtrem zamieszczono dwie śluzy, rozładowujące odpad do budowie transportu pneumatycznego z dwoma wentylatorami, cyklonem oraz śluzą. W budowy odpylania po części czystej użyto wentylatora świeżego powietrza.
Dust collectors, to odpylacze przemysłowe wykorzystywane w zakładzie pracy drzewnej, która wykonywa głównie tarcicę, z opinii na znaczną ilość odpadu, wyposażone pozostały w system opróżniania z łańcuchowym dodatkiem do wygarniania. Czyszczenie worków filtracyjnych przeprowadza się przy użyciu wentylatorów regeneracyjnych, a odpad rozładowywany jest z wykorzystaniem śluzy, a wtedy przesyłany przy użyciu systemu transportu pneumatycznego. W budowie odpylania pracę wykonują wentylatory transportowe z napędem.
W budowy odpylania użyto filtr modułowy – zaopatrzony w 6 podwójnych modułów oczyszczany przy zastosowaniu mechanizmu wstrząsowego oraz opróżniany przy zastosowaniu podajnika ślimakowego przez śluzę do kontenera zamocowanego pod filtrem. Oczyszczone powietrze wraca na halę produkcyjną, co zmniejsza straty energii. W instalacji po zanieczyszczonej stronie wykorzystano wentylator transportowy z silnikiem. Instalacja została stworzona dla wydajności.
W pozostałym przypadku z ciekawości na brak konieczności zawracania czystego powietrza na halę, w budowy odpylania odnosi się odpylaczy cyklonowy ze śluzą zamontowaną pod cyklonem. W budowy, po stronie zapylonej, pracę wykonuje wentylator transportowy z silnikiem. Całość została zaprojektowana dla wydajności.