Szkolenie z zakresu bezpieczenstwa przeciwwybuchowego

Unia Europejska w ostatnim okresie zajęła się zagrożeniami wybuchowymi w zakładach. Najczęściej do takich zdarzeń dochodziło w branżach chemicznych, energetycznych czy spożywczych. W celu ochrony zdrowia pracowników zaostrzono zasady funkcjonowania w takich zakładach. Wprowadzono także rozszerzone szkolenia.

Szkolenia “Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe”, które prowadzone są przez odpowiednio dobranych specjalistów BHP, mają zapoznawać pracodawców i pracowników z prawnymi regulacjami w tym zakresie. Ponadto wspomagają zakłady produkcji w kwestii doboru sprzętu, klasyfikowaniu stref zagrożenia oraz w rozpoznawaniu źródeł zapłonu i ewentualnej eksplozji. Dzięki takim szkoleniom każdy pracownik świadomy jest zagrożenia. Nabywa także umiejętności reagowania i zapobiegania wybuchom.

https://www.grupa-wolff.eu/oferta/disolwer-stacjonarny-dla-duzych-partii-produkcyjnych/

Szkolenia obejmują bardzo rozbudowane treści. W ich zakres wchodzi przykładowo poznawanie zasad ochrony przeciwwybuchowej, analiza zagrożenia, sposoby ochrony przed ewentualnym zapłonem wewnętrznym. Uczestnicy w toku trwania zajęć zdobywają wiedzę na temat obowiązujących aktów prawnych, norm i dyrektyw. Uczą się w praktyce wykrywać nieprawidłowości oraz odpowiednio zabezpieczać sprzęt i urządzenia.

Każdy uczestnik przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego “explosion safety” potrafi wdrażać w życie przepisy jego dotyczące, a także szybko i sprawnie analizować zagrożenie i stosować środki, które zapobiegną eksplozji (zarówno w urządzeniach nieelektrycznych, jak i elektrycznych). Ważna jest także umiejętność dobierania urządzeń, które zapobiega przed niekorzystnym działaniem gazów i płynów.

Każdy pracodawca, który liczy się ze zdrowiem swoich pracowników powinien przeprowadzić szkolenie “Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe”. Przecież najważniejsze jest, aby zatrudnieni ludzie czuli się bezpiecznie w swoim miejscu pracy.