Tlumaczenia ustne czym sie cechuje dobry tlumacz

Gdy mówimy o pracy tłumacza, bardzo często spostrzegamy ją przez pryzmat tłumaczeń pisemnych, podczas których ma on do dyspozycji nie tylko swoją wiedzę, ale również źródła pisane. Tymczasem, jak każdy medal ma dwie strony, praca tłumacza to także tłumaczenia ustne, podczas których takiego wsparcia tłumacz nie posiada.

Dlatego też do tłumaczeń ustnych warto wybierać tłumaczy, którzy wyróżniają się naprawdę bardzo dobrą znajomością języka. Ale nie tylko. Bo sama wiedza nie wystarcza, aby podczas takiego tłumaczenia przeprowadzić je sprawnie. Potrzebne są jeszcze inne umiejętności, czy predyspozycje. Jedną z nich jest niewątpliwie odporność na stres. Drugą- niezwykła podzielność uwagi i wreszcie trzecią- doskonała pamięć. Tekst, który ma być tłumaczony dociera do tłumacza jedynie w wersji słuchanej i nie ma on czasu, aby zastanowić się nad przekładem, czy też nie ma możliwości, aby prosić co chwila o jej powtórzenie. Dlatego koncentracja, czy doskonała pamięć są kluczowe. Są one niezwykle ważne zarówno podczas tłumaczeń konsekutywnych, jak i symultanicznych. Czym różnią się one między sobą?
Tłumaczenia konsekutywne
Ich charakter opiera się na tłumaczeniu tekstu partiami. Prelegent wypowiada najczęściej kilka zdań, które tłumacz jest w stanie zapamiętać dokładnie, a następnie robi przerwę, aby mógł on je przetłumaczyć.
Tłumaczenia symultaniczne
Te są znacznie bardziej skomplikowane pod względem zaplecza technicznego. Tłumacz podczas nich zasiada w specjalnej kabinie dźwiękoszczelnej, w której do dyspozycji ma słuchawki, poprzez które odbiera tekst do przekładu i mikrofon, poprzez który przekazuje przełożony tekst słuchaczom.
Szczególne miejsce wśród tłumaczeń ustnych zajmują tłumaczenia ustne uwierzytelnione. Ten rodzaj tłumaczeń świadczony jest na rzecz służb publicznych, między innymi na rzecz sądów, czy prokuratury.
Bez względu jednak na to, o jakim tłumaczeniu mówimy, tłumacz musi wykazać się jeszcze jedną ważną cechą- rzetelnością. Bez niej żadne tłumaczenie nie będzie na wysokim poziomie.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl