Tlumaczenie konsekutywne wiki

Tłumaczenie konsekutywne nazywane tłumaczeniem następczym stanowi samotnym z rzędów tłumaczenia ustnego i kończy się po wykonaniu wypowiedzi mówcy. Tłumacz otrzymuje się tuż obok mówcy, uważnie słucha jego uwag i po jego zrealizowaniu wykonywa ją w pełnie w przeciwnym języku. Często czerpie z uprzednio sporządzonych informacji w trakcie przemówienia. Na nową chwilę tłumaczenie konsekutywne znacznym stopniu wymienia się symultanicznym.

Technika tłumaczenia konsekutywnego wytwarza się do selekcji tylko najistotniejszych radzie oraz dania komunikatu. (angielskie „interpreter” wywodzi się od angielskiego czasownika „interpretować”). Tłumaczenia konsekutywne wykorzystuje się gównie przy niewielkiej ilości uczestników np. na spotkaniach specjalistycznych, wycieczkach, w trakcie negocjacji, na szkoleniach, konferencjach prasowych czy spotkaniach biznesowych. Translacje konsekutywne są stosowane też w przypadku gdy organizator nie ma okazje zapewnienia odpowiedniego sprzętu potrzebnego do tłumaczenia symultanicznego. Sprowadza się czasem, że nawet doświadczony tłumacz, woli tłumaczyć krótsze fragmenty wypowiedzi lub nawet zdanie po zdaniu tak żebym jak dobrze oddać treść wypowiedzi. Stanowi ostatnie szybko jednak tłumaczenie liaison. Tłumaczenie konsekutywne różni się od tłumaczenia liaison wyłącznie długością fragmentów do przetłumaczenia. W bardziej szerszych spotkaniach wykonywa się tłumaczenia liasion, skoro są one mniej niebezpieczne dla klientowi, który stanowi zmuszony czekać kilka sekund na szkolenie. Tłumaczenie konsekutywne jest prostą pracą wymagająca od tłumacza odpowiedniego wykształcenia i doskonałej nauki języka. Znacznie dokładnie opracowany i nauczony określaj jest wstanie odtworzyć nawet dziesięciominutowe przemówienie. Określaj nie ma terminu na myślenie się nad odpowiednim słowem. W trakcie translacji musi zapamiętać liczby, daty, imiona czy firmy. Aby zachować dobrą jakość tłumaczenia przed przystawieniem do pracy tłumacz konsekutywny powinien dostać niezbędne materiały dotyczące problemu i nauki tłumaczenia. Mogą toż żyć teksty wystąpień czy prezentacje.