Uziemienie lawy fundamentowej

Uziemienie to prawdziwa dobra forma obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie jest toż proces zakładający się z przewodnika, którym jest podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

http://erp.polkas.pl/dms-system-zarzadzania-dokumentami/

Do najlepszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią oraz w finale tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji zmierzając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie buduje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są rozmaite sposoby uziemień. Do normalnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, praktyczne i ochronne.

W sieci uziemienia istotną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i dostarczają do przyłączania odgromowych przewodów do budowie. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowy i pozwalają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w kierunkach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na naszą konstrukcję różni się na łatwe, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku zaś jego budowa determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, będących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być zbudowane dobrze i wykonywać wymagania dla połączenia elektrycznego. W współczesnym punktu przyjmuje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy innych pewnych połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne odpowiedzialny być budowane z zachowaniem zasad ustalonych według wskazówek wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede każdym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego systemu istotna jest reklama oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające wyłącznie na połączeniu lutowanym nie zapewniają dużej wytrzymałości technicznej także mogą ulec uszkodzeniu.