Wentylacja h

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje poważne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja wymaga być dokonana razem z aktualnymi normami ustanowionymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać dobre metody ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a też ocenić jej najsłabsze punkty. W ostatnim sensie przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na stanie wykonawczym. Materiał ten czyni dla przedsiębiorstwa przejmującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich nauczeniu do wniosku zostanie przygotowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Ograniczenie ryzyka wybuchu W końcu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wybuchu, w budowanych instalacjach, wykorzystywane są takie podejścia jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury prace nie jest możliwe by do indywidualnego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd też, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania realizowane są w trybie „pod klucz”. Świadczy to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z etapów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych składników systemu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został położony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a ponadto skuteczności odpylania. Zjawiska te przynoszą pożądany efekt finansowy, a przede każdym przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego naszego kraju.

Skuteczne, i dodatkowo bardzo efektywnie Materiał filtracyjny jest najważniejszy element skutecznej, natomiast tym jedynym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Dobrze dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod opiekę warunków pracy. Właśnie dlatego inżynierowie za wszystkim razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.