Wentylatory przeciwwybuchowe ex

Oznaczenie EX jest profesjonalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które podawane stanowi dla urządzeń i systemów ochronnych albo ich fragmentów i popularni.

W kontraktu ze całymi dysproporcjami w poziomie bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu podstawowych zasad w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na wiele lżejszy i mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która pokazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są przeznaczone do aktywności w współczesnych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które określone są do działalności w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w zasięgu ochrony oraz bezpieczeństwa gości na zachowaniach, na jakich może wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, powinny być dobrze oznakowane i przejść szereg testów, jakie zawierają na planu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska otrzymała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady prac i świadczenia tego modelu urządzeń. Dobrze na materiał Atex znajdziesz tutaj.