Wymagania bezpieczenstwa dla maszyn

Do wybuchu może osiągnąć lecz w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka jest z normy w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i dużo innych, gdzie wydobywają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bowiem w konkretnych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie i były wielką przeszkodę w wymianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, umieszczając na urządzeniach grających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co wtedy są oznaczenia ATEX? Pod tą marką kryją się szczegółowe wymagania, dane w przepisie prawnym Unii Europejskiej, które musi robić każdy produkt, oddany do wprowadzania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi podstawami, potrafią być regulowane wewnętrznie w konkretnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one jednak być sprzeczne z częściami unijnymi oraz nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie przeznaczone do robocie w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie dobre ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych narzędzi. A właśnie: Producent poprzez położenie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, że wynik ten robi pewne wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich daje zagrożenie wybuchem zostały rozdzielone na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o rodzaju zagrożenia, jak dodatkowo jego mocy: - strefa gazów, cieczy a ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - jakość A to narzędzia przeznaczone do lekturze w kopalniach, - grupa II to dania dedykowane do akcji na powierzchni w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia oraz sile na trafienia. Na cel jest oczywista klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może odbywać urządzenie. Które są korzyści wynikające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w urzędach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuki, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.