Za bezpieczenstwo pracownikow odpowiada

Bezpieczeństwo ludzi jest niebywale ważne, a inną uwagę należy dać na tła, w jakich powstaje duże zanieczyszczenie powietrza rozmaitymi pyłami. Są to zarówno pyły z elementów organicznych, kiedy również nieorganicznych. Do tych liczb można zaliczyć pyły płynące ze skór, mąki, zboża lub drewna. I te nowe oznaczają pyły z farb proszkowych, chemikaliów, metali czy kamieni.

Owe zwiększone zapylenie stwarza poważne zagrożenie wybuchem, a przyczyną zapłonu pyłów zapewne żyć nie tylko ogień, ale też bardzo rozgrzane części maszyn, iskra elektryczna lub zaiskrzenie mechaniczne. A właśnie znaczące jest prawdziwe odpylanie. Po prostu, warto na bieżąco usuwać wszystkie większe skupiska pyłów.
Instalacja ATEX odpylająca zawiera filtry oraz wentylatory z zdrowym zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, jaki jest solidarny z zastrzeżeniami dyrektywy ATEX. Filtry są więc zaopatrzone w panele eksplozyjne chroniące filtry a wszelkie urządzenie przed uszkodzeniem. Dodatkowym zabezpieczeniem są klapy zwrotne zainstalowane na kanałach wentylacyjnych, które uniemożliwiają powtarzanie się płomienia powstającego wewnątrz instalacji po wybuchu pyłu w filtrze. Instalacja ATEX bywa i wyposażona w podobny sposób dodający się do gaszenia iskier zapalnych lub system skutecznego gaszenia ognia dwutlenkiem węgla. “Atex installation” odpylająca powinna być uziemiona oraz nie może powodować się do przechowywania ładunków elektrostatycznych, ponieważ jest ryzyko wywołania iskry doprowadzającej do wybuchu. Zawory celkowe są dodatkowe elementy zabezpieczające w budowach ATEX. Ich główną korzyścią jest wytrzymałość na przechodzenie płomienia oraz uderzenia ciśnienia w czasie eksplozji, a podstawowym zadaniem samoczynne usuwanie pyłu, który przechowuje się w filtrze.