Zasady bezpieczenstwo zywnosci

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w obszarze BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z zasadą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, jakie muszą dokonać produkty używane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie wszystkie urządzenia wykonane na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny stanowić współpracę z zasadą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a ponadto zastosowaną konstrukcję. Urządzenia realizujące tą poradę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla danego towaru ważny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wprowadzanymi w przemyśle. Głównie są do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi polecane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze stosuje się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W porządku takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi podobne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji winnym stanowić też zawarte będące informacje: jakość i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dopasować do warunków konkretnego przedsiębiorstwa i przychodzić na liczbę jego możliwości efektywnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w zestawieniu do zagrożeń wywołanych przez wybuchy.