Zawor bezpieczenstwa reflex

Głównym celem montażu zaworu bezpieczeństwa jest zapewnienie rozmaitych urządzeń przed nagłym wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Projektant dobiera konstrukcję, czyli typ zaworu także jego dobrą wielkość. Otóż typ zaworu bezpieczeństwa chce od rodzaju płynu wewnątrz aparatury (gaz, ciecz, para wodna, powietrze etc.), natomiast istnieje też zależne od jego parametrów oraz sposobie zabezpieczanego urządzenia. Natomiast wielkość zaworu jest zupełnie powiązana z wymaganą przepustowością, która składa ilość strumienia płynu, jaki musi przepłynąć przez dany zawór bezpieczeństwa. Wszystkie zasady doboru zaworu bezpieczeństwa dla kotłów wodnych są omówione w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego.
Zadaniem zaworów bezpieczeństwa jest gwarancja narzędzi i rurociągów przed negatywnymi skutkami gwałtownego wzrostu ciśnienia, jakie potrafi doprowadzić do dużych uszkodzeń. Z serii najczęstszymi przyczynami powstawania za dużych ciśnień są uderzenia wodne oraz awarie armatury odcinającej bądź urządzeń automatycznej regulacji.

Rodzaje zaworów
Zawory bezpieczeństwa ze powodu na forma działania, można wydać na dwa rodzaje:

 

Zawory niskociśnieniowe – stosowane jako urządzenia zabezpieczające przed skutkami powstania tzw. uderzenia hydraulicznego.
Zawory wysokociśnieniowe – w konstrukcjach tej liczb rozróżnia się zawory bezpieczeństwa dwojakiego typu;

 

zawory ciężarkowe – gdzie siła dociskająca grzybek do centrum zaworu wywierana jest poprzez ciężar,
zawory sprężynowe – nacisk na grzybek kupowany jest poprzez sprężynę zamontowaną w zaworu.

W relacje od typie konstrukcji, wysokociśnieniowe zawory bezpieczeństwa typu ciężarkowego można podzielić więcej na dźwigniowe i bezdźwigniowe. W zaworze bezpieczeństwa typu bezdźwigniowego ciężar dany jest współosiowo na trzpieniu wyprowadzonym w treści grzybka. Wówczas warunkiem otwarcia zaworu bezpieczeństwa jest zrównoważenie siły ciężkości działającej na ciężar oraz siły parcia wody czy powietrza robiącej na grzybek. Przecież w zaworach dźwigniowych ciężarek wydobywa się na ramieniu dźwigni, zaś otwarcie zaworu jest po zrównoważeniu momentów sił ciężkości i parcia liczonych względem osi dźwigni.